Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı: Mahmut Çerkez Ergören

Yabancı Dil: İngilizce

EĞİTİM

Lisans: Haliç Ünivesitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2005

Yüksek Lisans: –

Doktora: Liecester Üniversitesi, Tıp ve Biyolojik Bilimleri Fakültesi, Genetik Bölümü, 2013

Uzmanlık:

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

Görevi: Öğretim Üyesi

Unvan: Doç. Dr.

Anabilim Dalı: Tıbbi Biyoloji

İdari görevler / Sorumluluklar:

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem III Koordinatör Yardımcısı

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatör Yardımcısı

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Progmraları Koodinatörü

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Yönetim Kurulu Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Moleküler Tıp Laboratuvarları Sorumlusu

AKADEMİK/ MESLEKİ DENEYİM

Dr. Ergören, Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmuştur.  2013 yılında, Leicester Üniversitesi Tıp ve Biyolojik Bilimler Fakültesi, Genetik Bölümü’nden adli ve tıp biliminde çığır açan DNA parmakizi yöntemini keşfeden Profesör Sir Alec Jeffreys’in danışmanlığında insan genetiği alanında bilim doktoru derecesini alan Dr. Ergören, Eylül 2018’de Tıbbi Genetik Doçenti oldu. 2013 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışan Ergören, 2014-2017 yılları arasında Avrupa Embriyoloji ve İnsan Üreme Topluluğu, Kıbrıs Ulusal Temsilcisi olarak seçildi. 2016 yılından itibaren Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Moleküler Tıp Laboratuvarının sorumlu yöneticisidir. Ayrıca Dr. Ergören, Tıp Fakültesi III. Dönem koordinatör yardımcılığı ile ve Sürekli Tıp Eğitimi koordinatör yardımcılığı görevlerini ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler tıp yüksek lisans ve doktora eğitim ve araştırma programları koordinatörüdür. Ocak 2019 tarihinden itibaren Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dr. Ergören, geçtiğimiz günlerde Türkiye Ulusal Genom Konsorsiyumunun Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

Saygın hakemli bilimsel dergilerde 15 bilimsel makaleleri ve 30’un üstünde basılı bildirileri bulunmaktadır.

Araştırma alanları, DNA çeşitliliği üreten ve böylece hastalıklara katkı koyan ve evrimi yönlendiren temel süreçleri anlamayı içermektedir. İnsan genetik çeşitliliğinin fenotipik sonuçlarını, özellikle de bu varyasyonların genetik ve nadir hastalıklara duyarlılıkla ilişkisini araştıran Dr. Ergören. Özellikle kişiselleştirilmiş tıpta ve hastaların tedavisinde kullanabilmek için genom düzenleme tekniklerinin geliştirilmesi kendisinin araştırma alanlarını oluşturmaktadır.