Akademik Takvim

Ana Sayfa \ Akademik \ Akademik Takvim

Dönem I

Ders Kodu Ders Adı Ders Kurulunun Başlaması Ders Kurulu Sınavı
TFT101 Hücre Bilimleri I 1 Ekim 2018 23 Kasım 2018
TFT102 Hücre Bilimleri II 26 Kasım 2018 25 Ocak 2019
TFT103 Hücre Bilimleri III 11 Şubat 2019 29 Mart 2019
TFT104 Hücre Bilimleri IV 1 Nisan 2019 31 Mayıs 2019
Not:28 Ocak – 10 Şubat 2019 Yarıyıl Tatili

Dönem II

Ders Kodu Ders Adı Ders Kurulunun Başlaması Ders Kurulu Sınavı
TFT201 Doku ve İskelet Sistemi 10 Eylül 2018 28 Eylül 2018
TFT202 Kas ve Periferik Sinir Sistemi 1 Ekim 2018 2 Kasım 2018
TFT203 Sinir Sistemi 5 Kasım 2018 14 Aralık 2018
TFT204 Solunum, Dolaşım ve Kan Sistemleri 17 Aralık 2018 25 Ocak 2019
TFT205 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 11 Şubat 2019 12 Mart 2019
TFT206 Endokrin ve Ürogenital Sistem 11 Mart 2019 12 Nisan 2019
TFT207 Hastalıkların Biyolojik Temeli 15 Nisan 2019 17 Mayıs 2019
Final Sınavı: 11 Haziran 2019
Not:28 Ocak – 10 Şubat 2019 Yarıyıl Tatili

Dönem III

Ders Kodu Ders Adı Ders Kurulunun Başlaması Ders Kurulu Sınavı
TFT301 Enfeksiyon Hastalıkları 10 Eylül 2018 15 Ekim 2018
TFT302 Neoplazi ve Hematopoietik Sistem 16 Ekim 2018 5 Kasım 2018
TFT303 Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi 6 Kasım 2018 7 Aralık 2018
TFT304 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 10 Aralık 2018 27 Aralık 2018
TFT305 Endokrin ve Metabolik Hastalıklar 02 Ocak 2019 23 Ocak 2019
TFT306 Nörolojik Bilimler ve Psikiyatrik Hastalıklar 11 Şubat 2019 08 Mart 2019
TFT307 Ürogenital Sistem Hastalıkları 11 Mart 2019 05 Nisan 2019
TFT308 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları 08 Nisan 2019 17 Mayıs 2019
TFT309 Halk Sağlığı 22 Nisan 2019 29 Mayıs 2019
Final Sınavı:14 Haziran 2019
Not:28 Ocak – 10 Şubat 2019 Yarıyıl Tatili

Dönem IV

Ders Yılı Başlangıcı: 10 Eylül 2018
Ders Yılı Bitişi: 14 Haziran 2019
Yarıyıl Tatili: 13 Ocak 2019 – 20 Ocak 2019

STAJ LİSTESİ: İç Hastalıkları: 9 Hafta
Pediatri: 9 Hafta
Genel Cerrahi: 9 Hafta
Kadın Hastalıkları ve Doğum: 9 Hafta
Klinik Farmakoloji:1 hafta

STAJ PROGRAMI
Başlangıç Bitiş Türkçe 1 Türkçe 2
10 Eylül 2018 09 Kasım 2018 Pediyatri Genel Cerrahi
19 Kasım 2018 11 Ocak 2019 Kadın Hastalıkları ve Doğum İç Hastalıkları
12 Ocak 2019 20 Ocak 2019 Ara Tatil
21 Ocak 2019 22 Mart 2019 İç Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum
24 Mart 2019 24 Mayıs 2019 Genel Cerrahi Pediatri
27 Mayıs 2019 31 Mayıs 2019 Klinik Farmakoloji Haftası
03 Haziran 2019 07 Haziran 2019 Ramazan Bayramı
10 Haziran 2018 14 Haziran 2019 Bütünleme Sınavları

Dönem V

Ders Yılı Başlangıcı: 10 Eylül 2018
Ders Yılı Bitişi: 31 Mayıs 2019
Bütünleme Sınav Tarihleri: 10-14 Haziran 2019
Önemli Uyarı: 2018-2019 akademik yılında 5-7 Haziran 2019 tarihleri Ramazan bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan 1 haftalık yarıyıl tatili verilmeyecektir.

Dönem VI

Ders Yılı Başlangıcı: 01 Temmuz 2018
Ders Yılı Bitişi: 30 Haziran 2019

Rotasyon Listesi: İç Hastalıkları – 2 Ay
Halk Sağlığı – 2 Ay
Acil Tıp- Genel Cerrahi- Birer Ay
Kadın Hastalıkları ve Doğum – 2 Ay
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – 2 Ay
Elektif – İntörn toplam 2 aylık süresi olan bu rotasyonu Tıp Fakültesi
müfredatındaki herhangi bir/iki disiplinde yapar.

İNTÖRNLÜK ROTASYON PROGRAMI
ROTASYON 1.07.2018
31.08.2018
1.09.2018
31.10.2018
1.11.2018
31.12.2018
1.01.2018
28.02.2019
1.03.2018
30.04.2019
1.05.2018
30.06.2019
TFT604
İç Hastalıkları
Grup1 Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 _
TFT606
Halk Sağlığı
Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 Grup1 _
TFT601 AcilTıp
TFT607 Genel Cerrahi
Grup3 Grup4 Grup5 Grup1 Grup2 _
TFT602Kadın Hastalıkları ve Doğum Grup4 Grup5 Grup1 Grup2 Grup3 _
TFT603
Pediatri
Grup5 Grup1 Grup2 Grup3 Grup4 _
seçmeli rotasyonlar
(bakınız:aşağıdaki tablo)
_ _ _ _ _ Bütün Gruplar
Not:Rotasyon grupları Dönem VI Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.
SEÇMELİ ROTASYONLARELECTIVES
TFT601 ACİL TIP MED601 EMERCENCY MEDICINE
TFT602 KADIN HAST. VE DOĞUM MED602 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
TFT603 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI MED603 PEDIATRICS
TFT604 İÇ HASTALIKLARI MED604 INTERNAL MEDICINE
TFT606 HALK SAĞLIĞI MED606 PUBLIC HEALTH
TFT607 GENEL CERRAHİ MED607 GENERAL SURGERY
TFT610 ADLİ TIP MED610 FORENSIC MEDICINE
TFT611 ANATOMİ MED611 ANATOMY
TFT612 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MED612 ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION
TFT613 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ MED613 NEUROSURGERY
TFT614 BİYOFİZİK MED614 BIOPYHSICS
TFT615 BİYOİSTATİSTİK MED615 BIOSTATISTICS
TFT616 ÇOCUK CERRAHİSİ MED616 PEDIATRIC SURGERY
TFT617 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ MED617 CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
TFT618 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MED618 DERMATOLOGY
TFT619 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MED619 INFECTIOUS DISEASES AND CLINICAL
MICROBIOLOGY
TFT620 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİSTASYON MED620 PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
TFT621 FİZYOLOJİ MED621 PHYSIOLOGY
TFT622 GÖĞÜS HASTALIKLARI MED622 THORACIC DISEASES
TFT623 GÖZ HASTALIKLARI MED623 OPTHALMALOGY
TFT624 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MED624 HISTOLOGY AND EMBRIOLOGY
TFT625 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ MED625 CARDIOVASCULAR SURGERY
TFT626 KARDİYOLOJİ MED626 CARDIOLOGY
TFT627 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ MED627 OTORHINOLARYNGOLOGY
TFT628 NÖROLOJİ MED628 NEUROLOGY
TFT629 NÜKLEER TIP MED629 NUCLEAR MEDICINE
TFT630 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MED630 ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY
TFT631 PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ MED631 PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY
TFT632 RADYOLOJİ MED632 RADIOLOGY
TFT633 RADYASYON ONKOLOJİ MED633 RADIATION ONCOLOGY
TFT634 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MED634 PYSCHIATRY
TFT635 SPOR HEKİMLİĞİ MED635 SPORTS MEDICINE
TFT636 TIBBİ BİYOKİMYA MED636 MEDICAL BIOCHEMISTRY
TFT637 TIBBİ BİYOLOJİ MED637 MEDICAL BIOLOGY
TFT638 TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ MED638 MEDICAL EDUCATION AND INFORMATICS
TFT639 TIBBİ GENETİK MED639 MEDICAL GENETICS
TFT640 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MED640 MEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL
MICROBIOLOGY
TFT641 TIBBİ PATOLOJİ MED641 MEDICAL PATHOLOGY
TFT642 ÜROLOJİ MED642 UROLOGY