Etik Kurul

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Etik Kurulun Oluşumu                                                                                                                                            BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Etik Kurul Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen 9 üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Üyeler kendi başkanını seçer ve raportör olarak üyelerden biri seçilir.

Etik Kurulun Çalışma Esasları

Etik Kurul, Başkanın daveti üzerine ayda bir kere toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve eşitlik durumunda Başkanın oyu iki sayılır.
Etik Kurul tarafından incelenmesi istenilen gerek kurumsal gerek bireysel araştırma önerileri Üniversitemiz dekanlıkları, enstitüleri ve yüksek okul müdürlükleri aracılığıyla Kurula iletilir. Üniversite dışından gelen başvurular ise başvuru yapanın çalıştığı kurumun en üst yetkilisi tarafından yapılır. Etik Kurula gelen araştırma önerileri ilk toplantıda başvuru sırasıyla değerlendirilmeye alınır. Etik Kurul, gerek gördüğü durumlarda incelemekte olduğu araştırma önerisini yapan araştırmacıları ya da konu ile ilgili uzmanları toplantılara davet ederek görüş alabilir. Gerekirse, araştırma önerilerini değerlendirmek üzere önceden bu uzmanlara da gönderebilir. Etik Kurul başvuru koşulları ve usulleri ile ilgili form ve kılavuzları hazırlar.
Etik Kurul her araştırma önerisini inceler, hakkında uygundur ya da uygun değildir şeklinde tavsiye kararını sorumlu araştırmacıya bildirir. Etik Komisyon üyelerine ait araştırma önerileri görüşülürken, öneri sahibi üye görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.

Etik Kurul tarafından düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri, araştırmacılar tarafından düzeltilerek Kurula tekrar başvuru yapılır. Kurul tarafından yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirilir.

Etik Kurulun arşiv hizmetleri, ihtiyacı olan personel, büro ve kırtasiye malzemeleri Rektörlük tarafından sağlanır.

Etik Kurul tüm yazışmalarını Rektörlük aracılığı ile yapar.

Etik Kurul kararları gizli olup, öneriler hakkında öneri sahiplerinden başkalarına bilgi verilmez.

Etik Kurulun onayını almış da olsa bir araştırmanın her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğu, araştırmayı yapan kişi, kurum veya kuruluş, destekleyici-araştırıcıya aittir.