Laboratuvarlar


Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, yenilikçi ve idealist yapısıyla hızla yükselmekte ve bölgenin en önemli Tıp Fakültesi olma özelliğini geliştirmektedir. Tıp doktorluğu programının ilk üç yılını oluşturan klinik öncesi eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalar dört katlı Tıp Fakültesi binasında gerçekleştirilir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik eğitim ve öğretimleri bu binada yapılmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü Akademik Personelinin ofisleri de bu binada yer alır.

Tıp Fakültesi öğrencileri için -1.ci katta bulunan modern Anatomi laboratuarında 120 öğrenci aynı anda maket ve kadavra üzerinde eğitim alabilmektedir. Temel Tıp binasında, 2 adet 30 ar kişilik “iyi hekimlik uygulama laboratuarı”, 3 adet fizyoloji eğitim ve araştırma laboratuarı, toplam 100 öğrenci kapasiteli 3 tane de multidisipliner (Biyokimya, Fizyoloji, Patoloji ve Mikrobiyoloji) amaçlı eğitim laboratuarları bulunmaktadır. Öğrenci laboratuarları ses ve görüntü aktarma sistemi ile birbirine bağlıdır; dolayısıyla aynı anda, tek merkezden yönetilen mikroskop veya bilgisayar görüntüleri diğer laboratuvarlara aktarılmaktadır. Laboratuarlarda eğitim mikroskopları, santrifüjler, spektrofotometreler ve eğitimi destekleyen diğer araç-gereçler bulunmaktadır. Uygulamaların hazırlanmasında ve uygulanmasında öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 5 teknisyen görev almaktadır.

Tıp Fakültesi binasının dördüncü katında bulunan bir adet genel amaçlı araştırma laboratuarında yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmalarını yürütebilmekte ve öğretim elemanları araştırmalarını gerçekleştirebilmektedirler.