Misyon Vizyon

Misyon
İyi ve doğru tanı koyabilmek, uygun tedavi uygulayabilmek için çağdaş bilimsel bilgileri ve teknolojileri bilen ve yararlanabilen, kendini yenileyebilen, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığını ön planda tutan, bu alanlarda topluma yönelik eğitici rolü üstlenen, sağlığın korunması, hastalıkların nedenleri, yapacakları araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkı yapan , bu konuda oluşturulacak sağlık politikalarına yön verecek etik ve profesyonel değerlere bağlı hekimler yetiştirmektir.

Vizyon
Uluslararası saygınlığı olan eğitim kadrosu ve çağdaş bilimsel koşullara uygun biçimde hazırlanan eğitim programı ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma olanakları ve sağlık hizmeti sunumunda en son teknolojiyle farklılık yaratarak ulusal liderliğini sürdüren ve uluslararası düzeyde tanınan, aranan ve tercih edilen bir eğitim, araştırma ve hizmet kurumu olmaktır.

Neden Biz?

 • Bizim Bir Hikayemiz Var
 • Uluslararası Bir Üniversiteyiz
 • Genç Dinamik ve İddialı Bir Fakülteyiz
 • Deneyimli Kadro
 • Yüksek Teknolojili Laboratuvarlar
 • Modern Hastanemiz
 • Entegre Sistem Eğitim
 • İngilizce Tıp Eğitimi
 • Süper Bilgisayar
 • Kütüphane
 • Amacımız Eğitim
 • Katılımcı Yönetim
 • Kampüste Öğrencilik
 • Üniversitede Sosyal Hayat
 • Kuzey Kıbrıs’ta Olmak